De Nederlandse burger gaat 22 januari 2003 opnieuw naar de stembus.Veel Nederlanders laten zich in hun politieke keuze bijstaan doorwebsites van politieke partijen en stemwijzers. Zeker nu 61 procentvan de Nederlanders van zestien jaar en ouder gebruik maakt van hetinternet (NIPO, juni 2002), is het belangrijk dat deze sites ookgoed bereikbaar zijn. Dat is echter niet altijd zo, aldusWatchMouse, een Nederlandse monitoring dienstverlener.

Zo was de website van de PvdA in week 48 in 7,7% van de gevallenonbereikbaar, en die van de VVD in week 51 voor 6% van degeïnteresseerden niet te gebruiken. Dit betekent dat een groot deelvan de bezoekers in die periode een foutmelding op hun scherm tezien kregen in plaats van de website van de partij.De meest voorkomende fout was het niet reageren van de site, waar bij vier pogingen achtereen geen reactie kwam.De bereikbaarheid van de politieke sites is met 99.0% tot 99.8%in het algemeen iets slechter dan commerciele sites, maar veelbeter dan particuliere sites. De uitzonderingen van 92.3% en 94%zijn echter zeer ongebruikelijk voor commerciele sites.