AMSTERDAM - De mogelijkheid om kiesgerechtigden via internet te laten stemmen, leidt niet tot een hogere opkomst. Dat is in tegenstelling tot wat vaak door politici wordt gezegd, stelt wetenschapper Anne-Marie Oostveen in een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Omdat e-voting geen hogere opkomst genereert, is het volgens Oostveen een vergissing om internet in te zetten als oplossing voor problemen die grotendeels sociaal zijn. De promovenda wijt een lagere opkomst aan een gebrekkig vertrouwen in politici.

Buitengesloten

Oostveen stelt verder dat grote groepen kiesgerechtigden worden buitengesloten als het stemhokje definitief wordt vervangen door online stemmen. Niet iedereen heeft immers een computer of weet hoe digitaal moet worden gestemd.

Dwang

Bovendien kan stemmen buiten de gecontroleerde en afgeschermde omgeving van het stemhokje leiden tot dwang of tot de handel in stemmen, stelt de onderzoeker. "Dit is een ander argument om parallelle traditionele systemen te blijven gebruiken, of om internetstemmen zelfs in zijn geheel te vermijden."