AMSTERDAM - Er komt mogelijk toch een apart internetdomein voor erotische websites. De ICANN, de internationale autoriteit die de zogenoemde 'topdomeinen' beheert, stelt voor om daarvoor de extensie .xxx te gebruiken.

Over het speciale pornodomein wordt al jaren gepraat. Het plan is zeer omstreden: volgens sommige critici zou invoering van een apart domein voor erotische sites censuur vergemakkelijken, terwijl anderen juist vrezen dat sekssites nog eenvoudiger te vinden zullen zijn.

Hoewel het principebesluit tot invoering van het aparte domein al in 2005 werd genomen, kwam daarvan in de praktijk tot dusverre niets terecht. Een eerdere versie van het voorstel sneuvelde na felle kritiek in mei 2006.

Voorwaarden

Aan het gebruik van .xxx-domeinen zouden wel voorwaarden worden gesteld: zo moeten beheerders maatregelen treffen om te voorkomen dat er kinderporno op de sites verschijnt.

Het gebruik van het .xxx-domein zou voor uitbaters van pornosites overigens niet verplicht worden: ze kunnen bijvoorbeeld ook .com-domeinen blijven gebruiken.