DEN HAAG - De dienstverlening van gemeenten via internet is onvoldoende. Bij de inrichting van het zogenoemde digitale loket besteedt 36 procent van de gemeenten geen aandacht aan wensen van burgers. Dit blijkt uit een onderzoek van ICT adviesbureau Ernst & Young.

Toch wil 92 procent van de ondervraagde gemeenten de burger betrekken bij de inrichting van het loket. Verder concluderen de onderzoekers dat gemeenten het gebruik van digitale diensten onvoldoende stimuleren. Slechts veertig procent gaf aan dit te doen. Bij veel gemeenten is het digitale loket niet gekoppeld aan de administratiesystemen. Hierdoor is de dienstverlening onder de maat.

Volgens de doelstelling van de rijksoverheid moet in 2007 65 procent van de aangeboden diensten via internet beschikbaar zijn. Minder dan de helft van de gemeenten denkt dat te halen. Er zijn veel verschillende interpretaties van de doelstellingen.