AMSTERDAM - Apple-baas Steve Jobs is zeer kwaad over de schikking die Microsoft onlangs overeenkwam in de anti-trustzaak. Ruim een week geleden stelde Microsoft voor ruim 16.000 van de armste scholen in de Verenigde Staten voor 1 miljard dollar (f 2,5 miljard) aan geld, computers, software en andere hulp geven.

Apple die binnen het onderwijs een marktaandeel van 47 procent bezit, heeft officieel een aanklacht tegen de voorgestelde schikking ingediend. Microsoft zou hierdoor de monopoliepositie alleen maar versterken, zo redeneert de aartsrivaal.

Dinsdag is er onder toezicht van rechter J. Frederick Motz lang gesproken over de bekendste rechtszaak uit de computerwereld. Leraren, advocaten en technische experts praatten vooral de hoogte van de schikking.

Nog steeds zijn negen van de achttien Amerikaanse staten die aan de kant van het ministerie van Justitie staan, tegen de deal die is gesloten tussen justitie en Microsoft.

Omdat de partijen er dinsdag tijdens de hoorzitting niet uitkwamen, wordt de zaak op 10 december voortgezet. Rechter Motz zal op basis van deze zittingen bepalen of hij al dan niet instemt met de voorgestelde schikking van de softwarereus. Motz verwacht die uitspraak op 21 december te kunnen doen.

/DOSSIERMicrosoft