DEN HAAG/ZEIST - Gehandicapte studenten klagen steen en been over de gebrekkige toegankelijkheid van studie-informatie via internet. Voor deze studenten is de verdergaande digitalisering in het hoger onderwijs een probleem.

De stichting Bartiméus Accessibility stelt dat in het onderzoek 'Meer Weten? Klik Hier!'. Het rapport is dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Bijna alle hogescholen en universiteiten stellen studie-informatie online beschikbaar, maar ze houden nauwelijks rekening met de toegankelijkheid van deze informatie voor gehandicapten.

Weinig inspanning

Met relatief weinig inspanning kunnen de problemen worden verholpen, zegt onderzoeker Andrea Dekker. Persoonlijke begeleiding is daarbij het sleutelwoord. Volgens het rapport neemt het belang van toegankelijke digitale informatiesystemen en websites toe.

Het rapport ziet een verband tussen de toegankelijkheid en het percentage van gehandicapte studenten dat niet afstudeert. Bij studenten met een functiebeperking is de uitval twee keer zo hoog als bij de overige studenten.