RIJSWIJK - De Consumentenbond is bereid de noodlijdende opvoedkundige site Ouders Online over te nemen. Dat verklaarde directeur F. Cohen van de bond maandag. De internetsite staat wegens geldnood aan de rand van de afgrond. Onderhandelingen om de website om te vormen tot een gezamenlijke onderneming ketsten vorige week af.

Half januari moet er definitief duidelijkheid zijn over de toekomst van de website, die in 1996 werd opgericht. Als de organisatie "omvalt", is de Consumentenbond bereid de site te kopen. "We hopen natuurlijk dat ze het redden, maar als dat niet lukt gaan we graag nog eens het gesprek aan", aldus Cohen.

Vanaf 1 januari wordt de website niet meer ververst. Ouders Online blijft voorlopig wel bereikbaar, maar vanaf volgend jaar wordt alleen het forum nog actief beheerd. De drie medewerkers hiervan kunnen "nog even" worden betaald uit de kas van de Stichting Vrienden Ouders Online, aldus hoofdredacteur en mede-eigenaar J. Pardoen.

Ouders Online heeft te kampen met teruglopende advertentie-inkomsten en donaties. De website vroeg eerder vergeefs subsidie aan bij onder meer het VSB-fonds en het Bedrijfsfonds voor de Pers.