ENSCHEDE - De meeste dokters achten een consult via de computer, een zogenoemd e-consult, geen goede zaak. Ze vinden met name de honorering te laag. De faculteit gedragswetenschappen van de Universiteit Twente heeft dat vastgesteld.

"De honorering van 4,50 euro wordt door de huisartsen onvoldoende gevonden. 67 procent meent dat zij in de nabije toekomst wel gebruik zullen gaan maken van het e-consult, mits de honorering voldoende is, conform een standaardtarief", aldus een woordvoerder van de onderzoekers.

Beveiliging

Een minderheid van de dokters geeft aan beveiliging, juridische complicaties en verkeerde beoordeling als gevolg van het ontbreken van persoonlijk contact als nadelen te zien.

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor E-Health (NVEH) werden 654 huisartsen in Nederland ondervraagd. Uit het onderzoek blijkt dat 9,3 procent e-consulten geeft, vooral omdat de patiënt het graag wil.