BARENDRECHT - De gemeente Barendrecht geeft geen toestemming voor het plaatsen van UMTS- en GSM-masten. Volgens de gemeente is er nog te veel onduidelijkheid over de effecten van langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden.

In juni werd een Zwitsers onderzoek gepubliceerd waarin werd geconcludeerd dat UMTS-masten, op de korte termijn, geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) accepteerde de resultaten van dat onderzoek en maakte bekend het beleid van staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel (CDA) te steunen.

Hij is van mening dat de beslissing over het al dan niet plaatsen van de masten bij het ministerie van Vrom ligt en niet bij provincies en gemeenten.

Straling

Burgemeester en wethouders van Barendrecht stellen dat zij niet kunnen voorbijgaan aan de onrust onder de bewoners. Het gemeentebestuur roept de rijksoverheid op haast te maken met nieuwe onderzoeken naar de effecten van straling van de masten. Het besluit heeft geen effect op masten die al in de gemeente zijn geplaatst.