AMSTERDAM - Nu de opdrachten uit het bedrijfsleven zijn geslonken, vestigen ICT-bedrijvende hoop op de overheid. Michiel Kok van GE Access zegt dat 10% van deNederlandse IT-omzet door de overheid wordt gegenereerd. Bij softwarebedrijfGetronics komt een kwart van de omzet van de overheid.

Bob Toetenel,verantwoordelijk voor de overheidsklussen binnen Getronics, merkt dat deconcurrentie toeneemt op het moment dat bij banken en telecom de budgettenafgeknepen worden. Wat overheidsprojecten vaak zo lastig maakt, is de typischewijze waarop gecommuniceerd wordt.

Als de communicatie niet aan bepaaldevoorwaarden voldoet, kan het project zelfs worden afgeblazen. Projecten duurderdan 12 miljoen euro moeten door de Tweede Kamer goedgekeurd worden, maar ookkleinere opdrachten vergen een lang aanlooptraject waarbij de juistecommunicatie cruciaal is.

Xtendes, een inkoop- en logistiekbureau, begeleidt deaanbestedingen voor zowel opdrachtgevers als aannemers. Henk van Wijk vanXtendes zegt dat zo`n proces wel eens `stroperig` kan lijken, maar decontrole-op-controle die meestal plaatsvindt, zorgt wel voor goed doortimmerdecontracten die ook de goedkeuring van Brussel kunnen wegdragen.