Veel senioren vinden de mobiele telefoon uitermategebruiksonvriendelijk. Vooral de minuscuul kleine toetsen en hetkleine beeldscherm zijn oudere gebruikers een doorn in het oog.

Ook het feit dat de meeste belbedrijven prepaid klanten massaal afsluiten omdat ze hun beltegoed niet op tijd opwaarderen, vindt geen genade inde ogen van de oudere consument. Veel senioren hebben hun gsm juistaangeschaft voor noodgevallen, waardoor de telefoon in de praktijkweinig wordt gebruikt.

Aldus de oudenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO in enkele voorlopigeconclusies uit een consumentenpeiling die zij de afgelopen weken onderhun leden hebben gehouden.

Eenvoudigere variant

Uit de peiling, waarbij honderden senioren zijn betrokken, blijkt datingewikkelde instructies en een veelheid aan functies goed gebruik vanhet mobieltje in de weg staan. Oudere gsm-gebruikers wensen eeneenvoudig te bedienen variant van de huidige mobiele telefoon.

De 50+ organisaties gaan de resultaten van deze consumentenpeilingbundelen in een rapport. Zij zullen GSM-fabrikanten en -leveranciersaangespreken op verbeteringen. Ook een gesprek met belbedrijven ligtin het verschiet. Het definitieve eindrapport met bijbehorendeaanbevelingen verschijnt in de tweede week van januari 2003.