DEN HAAG - Zaterdagochtend om 07.30 uur is voor het eerst een internetstembureau geopend voor verkiezingen van de Tweede Kamer. Het bureau, een website, is bestemd voor circa 21.500 Nederlanders die in het buitenland verblijven en die zich tevoren hebben aangemeld. Nog eens 12.000 Nederlanders brengen dezer dagen hun stem uit per brief.

Nederland deed in 2004 een proef met stemmen per internet bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het aantal aanmeldingen ligt nu iets hoger, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken half oktober.

Voor het pc-scherm heeft het stembureau de kandidatenlijst iets aangepast. Kiezers krijgen eerst alleen de eerste paar lijsten te zien. Wie alle lijsten en kandidaten wil zien, moet scrollen.

Veiligheid

De verkiezing via het web gaat gepaard met allerlei veiligheidsvoorzorgen. Zo moeten de deelnemers een code intoetsen die ze per post hebben gekregen. Ze zijn bovendien per brochure gevraagd om de naam van de site internetstembureau.nl zelf in te toetsen en niet als link aan te klikken, om gebruik van een valse site te vermijden.

De kiezers moeten dan ook een slotje te zien krijgen, als bewijs dat de site beveiligd is. Na de stem kunnen de stemmers een ontvangstbevestiging aanvragen en uitprinten.

Mastenbroek

Europees Parlementslid en internetspecialist Edith Mastenbroek (PvdA) zegt echter dat er geen 100 procent veiligheid bestaat op internet. "Als je alle risico's wilt uitsluiten, moet je internet afschaffen'', zegt Mastenbroek.

Ze denkt wel dat het kraken van het internetstembureau zeer lastig is. Een van de redenen is dat vanaf zoveel verschillende pc's wordt gestemd: het zou opvallen als een bepaalde pc vele stemmen uitbracht.

Mastenbroek stelt dat fysiek natellen van de stemmen praktisch onmogelijk is, net als bij de gewone stemcomputers. Het PvdA-Europarlementslid heeft over de gewone computers in Nederland recent vragen gesteld aan de Europese Commissie.

"Ik ben erg pro nieuwe technologie, maar ik vrees dat we hier te naïef in zijn gestapt. Is de stand van de techniek wel zo ver dat het de basis kan zijn voor democratie?'', aldus Mastenbroek, die graag een controlestrook voor elke stem zou willen verplichten bij stemcomputers.