ENSCHEDE - Veel gebruikers van internet weten niet dat ze via hun computer bij de gemeente of de landelijke overheid terecht kunnen.

Ruim zeventig procent is er niet van op de hoogte dat ze grofvuil kunnen aanbieden per internet of een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen vragen. De helft weet niet dat de gemeente per e-mail bereikbaar is.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente onder 1225 Nederlanders in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vrijdag wordt het officieel gepresenteerd tijdens een conferentie over de digitale overheid.

Maar onbekend maakt niet onbemind, want de burger wil wel veel meer gebruik gaan maken van digitale overheidsdiensten. De mensen die er al wel ervaring mee hebben, vinden deze niet onaantrekkelijk, ontoegankelijk of moeilijk te gebruiken.

Telefoon

Nu pakken mensen die iets van de gemeente of een andere overheid willen nog meestal de telefoon (28 procent). Na een bezoek aan een balie (24 procent) en gebruik van post (21 procent) volgen pas websites (18 procent) en e-mail (7 procent). Internet geniet weliswaar de voorkeur, maar burgers gebruiken dit pas als het duidelijk meer te bieden heeft dan andere manieren van communiceren.

Informatie

De overheid moet volgens de onderzoekers meer informatie gaan geven over de digitale dienstverlening, maar waarschuwt dat ruim een derde van de bevolking onbereikbaar is via internet. Een op de vijf Nederlanders heeft geen computer en 15 procent heeft wel internet thuis maar doet er zelf niets mee.