AMSTERDAM - Het demissionaire kabinet-Balkenende heeft afgelopen vrijdag tijdens devergadering van de ministerraad besloten tot de instelling van een actieplanvoor breedband. Daarmee geeft de regering gehoor aan een advies dat deexpertgroep breedband eerder dit jaar had gegeven. Het actieplan moet ertoebijdragen dat Nederland binnen Europa koploper blijft op het gebied van ICT.

Verwacht wordt dat breedband bedrijven aantrekt en de telecomsector een zeernoodzakelijk duwtje in de rug kan geven. Het actieplan gaat onder meer eenbijdrage leveren aan de harmonisering van de regelgeving. Tevens wordt eenBreedband Expertisecentrum opgezet, dat ten doel krijgt kennis over breedbandin de maatschappij te verspreiden.