AMSTERDAM - Technologiebedrijf Sun geeft de code van zijn platform Java vrij onder een open-sourcelicentie. Programmeurs kunnen de onderliggende programmacode straks inzien, kopiëren, wijzigen en verder verspreiden onder dezelfde voorwaarden als die van Linux, een alternatief besturingssysteem.

Java wordt niet alleen op internet veel gebruikt, de technologie is ook geïnstalleerd op de meeste moderne mobiele telefoons, die het gebruiken om applicaties zoals spelletjes uit te voeren. Sun stond al lange tijd onder druk van de open-sourcegemeenschap om het platform vrij te geven.

OpenOffice.org

Het bedrijf zette de afgelopen jaren al verschillende stappen in die richting. Zo gaf het zijn besturingssysteem Solaris vrij, en doneerde het de code van kantoorsoftwarepakket StarOffice aan ontwikkelaars, die er het populaire OpenOffice.org op baseerden.

Linux

Voor Java heeft Sun gekozen voor de GNU General Public License (GPL), dezelfde licentie die onder meer wordt gebruikt voor besturingssysteem Linux. Tot voor kort zag het bedrijf daar weinig in: de GPL verplicht ontwikkelaars om software die is gebaseerd op de programmacode, eveneens onder de GPL te verspreiden. De open-sourceversie van Solaris valt onder een door Sun zelf ontwikkelde open-sourcelicentie, waar die voorwaarde niet voor geldt.

Sun hoopt dat de groeiende gemeenschap van open-sourceprogrammeurs Java meer gaat gebruiken, en heeft een nieuwe website voor Java-ontwikkelaars gelanceerd. Het bedrijf hoopt geld te kunnen verdienen aan ondersteunende diensten en software.