AMSTERDAM - The Business Software Alliance (BSA) spreekt haar zorg uit over het groeiend aantal gevallen van softwarepiraterij waarbij minderjarigen betrokken zijn. Het BSA Europees Internet Onderzoeksteam heeft drie zaken aan het licht gebracht waarin tieners illegale activiteiten bleken te ontplooien.

In alle gevallen hebben de plaatselijke overheden actie ondernomen volgens de daar geldende juridische procedures. De BSA is nog meer soortgelijke zaken in Europa op het spoor.

Illegale software

In het Verenigd Koninkrijk is een zestienjarige scholier aangeklaagd, voor het verkopen van illegale software op veilingsites. In Zwitserland werd een minderjarige vervolgd voor het adverteren en verkopen van illegale software via een advertentiesite en een tweede Zwitserse scholier werd veroordeeld wegens de verkoop van illegale software CD's op basis van copyright- en mededingingswetgeving.

In alle gevallen werden boetes opgelegd en in één geval zelfs beperking van het gebruik van internet.

Jong

"Het toenemende aantal van dit soort gevallen is een zorgwekkende ontwikkeling. Het laat zien dat het ontplooien van illegale praktijken via internet al jong begint. In deze gevallen ging het om duizenden Euro's aan illegale software", aldus Beth Scott, vice president van BSA Europe.

"Met hun stappen in de virtuele criminele onderwereld overtreden deze tieners niet alleen de wet, maar zetten ze mogelijk ook de eerste stappen in de richting van daaraan gerelateerde overtredingen. Veel illegale websites hebben banden met de porno-industrie en de wereld van het online gokken.

Slimme scholieren

"Het is nooit leuk om juridisch actie te ondernemen tegen tieners, maar het ging hier wel om technisch zeer slimme scholieren die internet gebruikten om illegale software te kopiëren en te verkopen. Onderzoek laat zien dat ouders vaak denken dat dit soort activiteiten onschuldig zijn en kijken de andere kant uit", aldus een Brits kabinetslid.

Strafblad

"Deze tieners zitten uiteindelijk met een strafblad en hun ouders moeten hoge boetes betalen. Organisaties zoals de BSA doen veel om de jeugd te wijzen op deze gevaren, maar dat lukt alleen maar als ouders daaraan bijdragen."