AMSTERDAM - Op de website kiesbeter.nl kunnen vanaf donderdag de wachttijden van ziekenhuizen worden vergeleken.

Dat kan volgens de initiatiefnemer, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tijdwinst opleveren, want voor sommige behandelingen verschillen de wachtlijsten aanzienlijk. Wie voor een ingreep wordt doorverwezen, kan zelf kiezen naar welk ziekenhuis hij wil.

Op kiesbeter.nl konden ziekenhuizen al worden vergeleken op basis van de voorzieningen die zij bieden en aan de hand van kwaliteitsscores gemeten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Nu zijn daar de actuele wachttijden voor niet-spoedeisende ingrepen bijgekomen.

Normen

Zorgaanbieders en verzekeraars hebben in het verleden afspraken gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg. Ruim 75 procent van alle poliklinische wachttijden valt binnen de norm. Voor dagbehandelingen en klinische behandelingen is dat bijna 90 procent. Voor een aantal behandelingen verschillen ziekenhuizen zo van elkaar, dat het volgens het RIVM de moeite loont hun wachttijden te vergelijken.

Bij poliklinische behandelingen geldt dat bijvoorbeeld bij reumatologie, waarvoor de wachttijd uiteenloopt van nul tot twintig weken. Voor behandeling in dagopname gaat het vooral om staaroperaties (tussen twee en zestien weken) en operaties aan spataderen (tussen twee en 21 weken). Bij opnamen van meerdere dagen verschillen de wachttijden per ziekenhuis vooral bij knie- en heupoperaties en bij borst- en buikwandcorrecties (beide tussen twee en vijftig weken).