AMSTERDAM - De PDA (personal digital assistant) wordt steeds meer een mini-pc. Een PDA kanal een adresboekje, agenda, recorder bevatten en gebruikt worden om te e-mailenen internetten. Soms al is videoweergave mogelijk. Verder zijn er al dezogenaamde smartphones, een PDA met gsm gecombineerd.

De Consumentengids heeft eentest verricht onder PDA`s en smartphones. De smartphone kan zelfstandiginternet op, de PDA heeft hiervoor een aparte gsm nodig. De meeste PDA`sbeschikken over afgeslankte versies van bekende computerprogramma`s als Word enExcel. De twee belangrijkste systemen voor de PDA zijn Microsoft Pocket PC ofPalm OS.

Groot voordeel van het Microsoft-systeem is de integratie met desoftware. Nadeel van Pocket PC is het hoge stroomverbruik vanwege hetkleurenscherm. PDA`s met Pocket PC zijn dan ook duurder van met Palm OS.

Voordeel van de Palm PDA`s is de extra beschikbare software, al dan niet gratisvia internet. Prestaties, aansluitmogelijkheden en gebruiksgemak scoren meestalbeter bij Pocket PC. Toshiba e310 komt als beste Pocket PC uit de bus. PalmM130 bij Palm OS. Grootste nadeel van de smartphones is de hoge prijs.