AMSTERDAM - Het is goedkoper om op een server Windows te draaien, dan Linux. Dat meldtonderzoeksbureau IDC. Voor het onderzoek, in opdracht van Microsoft,werden 104 IT-managers van Amerikaanse bedrijven ondervraagd over de kosten vanhun servers over de afgelopen vijf jaar. De servers werden gebruikt voorfile-sharing, firewalls en het hosten van websites.

Van de kosten van serversblijkt slechts 4,6 procent voor rekening te komen van de software die eropgeinstalleerd is. De hardware bepaalt 4,4 procent van de kosten. De rest komt op hetconto van de IT'ers die het onderhoud moeten plegen, en de kosten die deonvermijdelijke downtime met zich meebrengt, wanneer werknemers bijvoorbeeldniets kunnen doen omdat de server gecrasht is.

Vanwege het onderhoud valtWindows goedkoper uit. Voor firewallservers was het verschil (over vijf jaar) het grootst:.000 dollar voor de Linux-versie tegenover 70.000 voor Windows. Alleen voorhet hosten van websites kweam Linux met 31.000 dollar goedkoper uit dan de.000 dollar van Windows.