DEN HAAG - Sinds de wetswijziging in 2002 worden bezitters van kinderpornografie vaker veroordeeld. De vernieuwde zedelijkheidswetgeving heeft de problemen bij het leveren van bewijs in dit soort zaken verkleind.

De opsporing en strafvervolging van producenten van kinderporno blijft daarentegen lastig. Daarvoor is een betere internationale samenwerking nodig.

Dit concludeert het Verwey-Jonker Instituut na onderzoek van de effecten van de wijziging in de zedenwetgeving, verricht in opdracht van het ministerie van Justitie. Het belangrijkste doel van die wijziging was het verhogen van de bescherming van minderjarigen tegen verschillende vormen van seksueel misbruik.

Discussies

Onder meer de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar heeft de bewijsvoering vergemakkelijkt in zaken waarbij het draait om afbeeldingen van kinderen tussen 12 en 15 jaar. In veel van dergelijke zaken werden voorheen lange discussies gevoerd over de leeftijd van de afgebeelde kinderen.

Netwerken

De problemen bij de aanpak van het bezit van kinderporno zijn nog niet helemaal opgelost. Het alleen maar kijken naar kinderporno is niet strafbaar. Er bestaan netwerken die gezamenlijk een website opzetten, waardoor deelnemers naar kinderporno kunnen kijken zonder het te downloaden.

Webcam

De wetswijziging heeft onder meer ook het aanzetten van een minderjarige tot seksuele handelingen bij zichzelf voor een webcam strafbaar gesteld. De afgelopen jaren zijn diverse zaken van die strekking voor de rechter gebracht.

Cybercrime

In de Justitiebegroting voor 2007 is al aangekondigd dat het Openbaar Ministerie en de politie flink zullen investeren in de aanpak van cybercrime. Aan de Tweede Kamer zegde de minister van Justitie toe dat een verhoging van het strafmaximum voor bepaalde kinderpornozaken wordt voorbereid. Sinds 1 augustus moeten personen die zijn veroordeeld voor het maken, verspreiden of downloaden van kinderporno DNA-materiaal afstaan.

De conclusies van het rapport van het Verwey-Jonker Instituut zal minister van Justitie Hirsch Ballin meenemen in zijn bredere notitie over de toekomstige aanpak van kinderporno. Hij zal deze notitie nog dit jaar, vóór de behandeling van de Justitiebegroting, naar de Kamer sturen.