AMSTERDAM - Rabobank.nl was in oktober de best bezochte bankenwebsite in Europa. Daarnaastwerden de internetpagina's van de Britse online bank Egg.com en hetZweedse Foreningssparbanken.se veel bezocht. Dit blijkt uit onderzoek vanmarktonderzoeksbureau Nielsen, een onderdeel van VNU.

Via Rabobank.nl kunnenklanten van de bank hun bankzaken online afhandelen. De site trok in oktoberongeveer 1,3 miljoen bezoekers, een stijging van ruim 60 procent ten opzichte van eenjaar geleden. De enige andere Nederlandse bank in de toptien is Postbank.nl meteen bezoekersaantal van 600.000.