DEN HAAG - Nederlanders in het buitenland kunnen bij de verkiezingen op 22 november bij wijze van proef hun stem via internet uitbrengen. Daarnaast blijft het mogelijk per brief te stemmen, aldus het ministerie van BZK.

Niet alleen de kiezers die in het buitenland wonen, maar ook die dan voor werk in het buitenland zijn, kunnen via internet stemmen. Kiezers die in het buitenland wonen dienen zich uiterlijk 10 oktober te registreren, voor anderen is de uiterste datum 25 oktober. Na registratie ontvangt de kiezer een stemcode, waarmee die op de computer kan inloggen alvorens de stem uit te brengen.

Ook bij de Europese verkiezingen in 2004 konden kiezers in het buitenland via internet hun stem uitbrengen. Formulieren en informatie zijn te vinden op www.kiezenuithetbuitenland.nl.