MOSKOU - De Russische minister van defensie Sergej Ivanov heeft dinsdag erkend dat enkele fabrieken van zijn ministerie zich schuldig hebben gemaakt aan het illegaal namaken of kopiëren van muziekcd's, computersoftware en videofilms.

Ivanov zei dat in het afgelopen halfjaar is gebleken dat in ten minste zes fabrieken deze lucratieve nevenactiviteiten plaatsvonden.

Ongestoord

Ivanov wees er op dat wapenfabrieken onder streng toezicht staan van troepen van het ministerie van binnenlandse zaken en dat ze omringd worden door rollen prikkeldraad, zodat het voor werknemers makkelijk is ongestoord allerlei beeld- en geluiddragers te kopiëren. Hij zei dat de zes directeuren van de fabrieken zijn ontslagen.

Naleving

Rusland heeft zijn wetten op het gebied van de auteursrechtelijke bescherming grotendeels in overeenstemming gebracht met de internationale normen en verdragen, maar de naleving blijft een moeilijk punt. De Internationale Bond voor Intellectueel Eigendom meldde eerder dit jaar dat het illegaal kopiëren van Amerikaanse producten in Rusland het Amerikaanse bedrijfsleven in 2005 1,4 miljard euro heeft gekost.

Overigens zei Ivanov dat de piraterij in Rusland veel kleiner van omvang is dan in China. Hij beschuldigde enkele voormalige sovjetbondgenoten in Oost-Europa ervan Russische rechten te schenden door zonder vergunning wapens te produceren die in de sovjetperiode zijn ontworpen. Volgens Ivanov produceert Bulgarije illegaal Kalasjnikovs en worden die wereldwijd verkocht.