UTRECHT - De teksten over twee politieagenten die H. Ronner uit Montfoort op zijn website heeft gezet, zijn niet aanvaardbaar en moeten worden verwijderd. Zo luidde donderdag de uitspraak van de voorzieningenrechter in Utrecht in een kort geding dat de twee agenten en hun werkgever hadden aangespannen.

De zoon van Ronner was vier jaar geleden betrokken bij een verkeersongeluk. Volgens Ronner hebben de twee verbalisanten vervolgens een leugenachtig en misleidend verbaal opgesteld. Ook een onderzoek van het Bureau Integriteit van de politie deugde in zijn ogen niet. Ronner plaatste alle verbalen en onderzoeken op zijn website, waar hij de agenten omschreef als fraudeurs en boeven.

De rechter oordeelde dat het Ronner vrij staat om de politie kritisch te volgen en de rechter vond het daarom niet nodig om de website ontoegankelijk te maken. Maar teksten als 'boeven, corruptie en fraudeurs' zijn onnodig grievend en maatschappelijk niet aanvaardbaar, stelde de rechter, die een dwangsom van 1000 euro per dag oplegde.