AMSTERDAM - Het afgelopen jaar is het aantal registraties door 120 scholen van zware pestincidenten verdubbeld naar zeshonderd. Er werd ook meer gepest via internet en per mobiele telefoon.

De Stichting Ideële Reclame (SIRE) vindt het daarom de hoogste tijd om de campagne tegen digitaal pesten te intensiveren. Dat gebeurt met een internet- en postercampagne, meldde SIRE donderdag. De sterke toename van de registraties komt waarschijnlijk vooral door de grote aandacht voor het pestprobleem.

Sinds het begin van de campagne in maart hebben ruim 1200 gepeste jongeren de moed gehad via een speciale website onderzoek te doen naar de herkomst van hun pester. Kinderen maken mee dat hun foto's worden gebruikt op sekssites, dat ze worden geweerd van chatgroepen of dat er vernederende teksten over hen verschijnen op de computers van de school.

Dossier

Via de speciale website (www.profileronderzoek.nl) kunnen jongeren een dossier opstellen over een pester, inclusief een aanklacht en getuigen. Dit dossier wordt verstuurd naar de degene die ervan wordt verdacht. Die kan vervolgens reageren op de aanklacht, waardoor er discussie over digitaal pesten op gang kan komen.

In de tweede fase van de campagne komen er nieuwe posters en banners, die jongeren moeten stimuleren een onderzoek op de website te beginnen.