AMSTERDAM - Dutchtone legt haar klanten uit via internet hoe ze ongewenste sms-berichtenkunnen worden geweerd. Dutchtone, dat hiertoe heeft besloten onder druk van hetconsumentenprogramma Radar, is het eerste mobieletelefoniebedrijf dat deze stapheeft genomen. Sms-diensten zijn in praktijk vaak moeilijk te beeindigen.

Radarhad daarom op internet een lijst codes gepubliceerd waarmee de diensten kunnenworden stopgezet.

Volgens het programma was deze lijst afkomstig van eenanonieme medewerker van Dutchtone, die zich irriteerde aan de onduidelijkhedenrond de mogelijkheden tot afmelding. Deze lijst bevatte gegevens die Dutchtoneverwijderd wilde hebben. Radar heeft daaraan toegegeven, op voorwaarde datDutchtone de aangepast lijst ook op de eigen site publiceert.

Klik hier voor de lijst. (Excel)

Klik hier voor de html-lijst van Radar.