AMSTERDAM - Zilveren Kruis Achmea heeft de service op haar websites uitgebreid met 'pratend internet'. Op de diverse sites van de zorgverzekeraar is via een zogenaamde voorleesfunctie de tekstuele informatie op de betreffende pagina op te vragen in voorleesvorm.

Met deze service springt Zilveren Kruis Achmea in op de gebruiksvriendelijkheid voor dyslectici, slechtzienden en mensen die de Nederlandse taal in schrift onvoldoende beheersen.

Na een onderzoek onder bezoekers van de sites kwam de zorgverzekeraar er achter dat er behoefte was aan een vertellende variant.

ReadSpeaker

Het softwarepakket dat deze techniek mogelijk maakt komt van ReadSpeaker. Het programma vertaalt letterlijk de tekst die op de pagina staat. Omdat alle woorden vooraf ingesproken zijn en via de ReadSpeaker aan elkaar gekoppeld worden, komen de opgelezen zinnen niet altijd duidelijk over.