DEN HAAG - Het ministerie van Justitie bekijkt of het mogelijk is de Kijkwijzer toe te passen op internetsites. Het departement wil daarover afspraken maken met aanbieders van beeldmateriaal, zoals operators van mobiele telefoons en internetproviders.

De Kijkwijzer informeert ouders tot welke leeftijd een film of televisieprogramma schadelijk kan zijn voor kinderen. Dat gebeurt onder meer met pictogrammen (geweld, angst, seks, discriminatie).

Minister Piet Hein Donner (Justitie) kondigde dinsdag in zijn begroting voor 2007 aan bij de aanpak van geweld nadruk te leggen op alcohol, maar ook op schadelijke geweldsbeelden als risicofactoren van geweld. In dat kader wees hij op de Kijkwijzerclassificatie op internetsites.