AMSTERDAM - De grote verwachtingen in de jaren negentig over de ontwikkeling van de kabelsector zijn niet waargemaakt. Zo is er van de telefonie via de kabel nauwelijks iets terechtgekomen. Dat zei voorzitter J. Arnbak van telecomtoezichthouder Opta donderdag.

De kabelsector had oorspronkelijk het primaat bij het aanbieden van breedbandig internet. Volgens Arnbak is dat inmiddels uitgehold door breedband internettoegang via het vaste telefoonnet (xDSL). "Ook bij de dienstenontwikkeling is de hooggespannen verwachting achtergebleven. Voor consumenten valt nauwelijks nog te kiezen, onder meer omdat er nauwelijks innovatieve diensten zijn ontwikkeld."

Arnbak zei dit op een kabelcongres in Amsterdam. Hij had ook kritiek op de rol van verschillende overheidsinstanties, inclusief de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa), het Commissariaat voor de Media, de politiek en de Opta zelf.

"Tal van instanties beschikken over de mogelijkheid om ontwikkelingen in de kabelsector te beïnvloeden. Tegelijkertijd zijn ze de afgelopen jaren onvoldoende in staat gebleken om de gewenste duurzame ontwikkelingen tot stand te brengen. Ze hebben niet de kracht om de sector wakker te schudden. De regie is zoek."

Arnbak vindt dat het kabinet met een samenhangende visie moet komen over de gewenste ontwikkeling van de Nederlandse kabel. "De noodzaak voor politieke regievoering is groot.

Er moet duidelijkheid komen over het publieke belang dat gehecht wordt aan de kabelinfrastructuur en dan vooral over de modernisering ervan."