Naar aanleiding van het overlijden van Boudewijn Buch is opinternet een condoleanceregister opengesteld: condoleance.nl. Dit register maakt het iedereen mogelijk zijnmedeleven te betuigen.

Het condoleanceregister is direct bereikbaar via deinternetadressen www.condoleance.nl en www.afscheid.nl maarook te vinden op www.uitvaart.nl. Het webregister blijft de komendeweken openstaan.