LEIDEN - Het aansporen tot en verheerlijken van zelfmoord blijkt zich niet te beperken tot het incident in Twente, waarbij twaalf jonge meisjes elkaar op internet en in chatboxen aanspoorden tot het plegen van suïcide.

Ook in het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Curium in Leiden komen regelmatig depressieve pubers die zich via internet en chatboxen hiermee bezighouden, zei kinderpsychiater Martijn Meijer donderdag.

"We moeten streng toezicht houden dat het in bepaalde periodes niet de spuigaten uitloopt." Volgens Meijer worden in de gesloten afdeling van het psychiatrisch centrum met regelmaat pubers opgenomen die met zelfmoordneigingen rondlopen. "Enkelen van hen zijn verder gestimuleerd door verheerlijking van zelfmoord op internet of via chatboxen", stelt Meijer.

Trend

In Curium hebben zich geen fatale ongelukken voorgedaan, maar Meijer meent dat de trend van verheerlijking van zelfmoord op de digitale snelweg scherp in de gaten moet worden gehouden.

In Katwijk zijn dit jaar sterke aanwijzingen geweest dat er iets dergelijks speelde, zegt een woordvoerster van de plaatselijke GGD. Die zelfmoordplannen zouden te maken hebben gehad met de datum 6 juni 2006 (6-6-6, het getal van de duivel). "Gelukkig hebben we daar op tijd signalen over opgepikt. Hulpverleners hebben met de jongeren gesproken. Uiteindelijk is er niets gebeurd."

Volgens de Katwijkse GGD zijn er geen aanwijzingen dat er nu weer iets speelt. "Wij, en met ons hulpverleners en leraren, zijn daar na het eerdere incident extra alert op."