DEN HAAG - De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag heeft als eerste organisatie in de wereld een systeem ontwikkeld voor langdurige opslag en het beschikbaar houden van digitale publicaties. Op 12 december wordt het zogeheten E-depot in gebruik genomen dat de bibliotheek samen met een computerconcern opzette.

De bibliotheek werkt al sinds 1995 aan een manier om digitale informatie te conserveren. Een belangrijk probleem daarbij is de snelle veroudering van computerprogramma's waarin de bestanden zijn opgemaakt. Doordat deze programma's niet meer worden gebruikt, wordt het ook onmogelijk om de bestanden nog te lezen.

In 2000 sloot de KB een overeenkomst met computerbedrijf IBM voor de ontwikkeling van het depot. Ook in andere landen zijn nationale bibliotheken bezig met digitale opslag.