AMSTERDAM - De meeste webloggers praten graag over zichzelf. Ze schrijven liever over hun laatste tripje naar Disney World dan over politiek. Ook zijn ze meestal jonger dan 30 jaar, zo blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Pew Internet.

De organisatie deed grootschalig onderzoek naar webloggers: wie ze zijn, wat ze schrijven, voor wie ze schrijven en waarom ze schrijven. Er zijn tegenwoordig 12 miljoen Amerikanen met een weblog, wat neerkomt op acht procent van de internettende bevolking. De weblogs worden goed gelezen zo blijkt, maar liefst 39 procent van de internetters leest weblogs.

Ervaringen

Zelfexpressie blijkt veruit de belangrijkste reden om te bloggen. Driekwart van de bloggers schrijft om zijn levenservaringen met anderen te delen of om contact te onderhouden met vrienden en familie.

Slechts een klein percentage (11 procent) schrijft over politiek, de regering of technologie. Zeven procent van de weblogs gaat over beroemdheden, 6 procent over sport en 2 procent over geloof of spiritualiteit.

Jongeren

Wanneer je kijkt naar de leeftijd zie je dat de meeste weblogs worden bijgehouden door jongeren. Meer dan de helft (54 procent) is jonger dan dertig jaar. Weinig verschil zit er in sekse, zo blijkt. Evenveel mannen als vrouwen hebben een blog.

Zo'n 84 procent van de webloggers beschouwt zijn weblog als een hobby. De meesten (59 procent) besteden een à twee uurtjes per week aan hun log. Een op de 10 besteedt er meer dan tien uur per week aan. Ruim de helft (55 procent) schrijft onder een pseudoniem.

Geld

Van de webloggers heeft 44 procent zijn stukjes ooit ergens anders gepubliceerd. Ongeveer 8 procent verdient geld met zijn weblog, bijvoorbeeld door Google-advertenties op zijn blog te plaatsen.