ROTTERDAM - Hoger opgeleiden hebben, vooral in de vakantie, vaak last van werkstress. Bij een op de vijf leidt het feit dat ze buiten werktijd bereikbaar zijn voor de werkgever zelfs tot psychische problemen. Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van accountantsbureau Ernst & Young.

Onder druk van de werkgever of op eigen initiatief werken de hoger opgeleiden veelvuldig door tijdens de vakantie. Door ICT-toepassingen als mobiele telefoon, e-mail, laptop en zakcomputer blijkt voor deze groep vakantie niet vanzelfsprekend afstand nemen van het werk.

E-mail

Twee derde van de hoger opgeleiden is tijdens de vakantie gewoon bereikbaar voor het werk. Zeven op de tien checkt tijdens de vakantie zijn e-mail, gemiddeld twee per week. Gemiddeld wordt er anderhalf keer per week contact opgenomen met het werk per telefoon, sms en e-mail.

Volgens de directeur van Ernst & Young ICT Leadership, wordt er in 2006 10 procent meer gewerkt tijdens de vakanties dan in 2005. "Het ter beschikking stellen van laptops en mobiele telefoons legt een zekere morele claim op werknemers. Ook de trend dat door ICT de grens tussen werk en privé vervaagt is in dit onderzoek steeds duidelijker waarneembaar. Combineer dit met de informatiehonger die we kennelijk hebben en je ziet dat de grens tussen vakantie en werk langzaam maar zeker verdwijnt."

Bereikbaar

In het MKB ervaart men de grootste werkdruk tijdens de vakantie. Ondervraagden in deze sector zien het als noodzaak om bereikbaar te zijn in de vakantieperiode. Er wordt binnen het MKB van vier van de tien ondervraagden verwacht dat zij bereikbaar zijn tijdens de vakantie. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als het gemiddelde. Er wordt het minst doorgewerkt in de sector overheid en non-profit.

Bereikbaar zijn voor de werkgever tijdens vakanties wordt door wisselend ervaren. Daar waar 61 procent het niet wenselijk vindt, wordt een kwart van de mensen onrustig als men niet bereikbaar is tijdens vakantie. Voor bijna de helft duurt het gemiddeld 2,3 dagen voordat men tijdens vakantie het werk van zich af kan zetten.