DEN BOSCH - De het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant wil enkele provinciale ICT-projecten subsidiëren met ruim 1 miljoen euro. Het meeste geld, een kwart van het beschikbare budget, is bedoeld om het aansluiten van bedrijfsterreinen op glasvezelnetwerken te stimuleren.

Daarnaast gaat er geld naar onder meer een onderwijsproject. Ook trekt het college een ton uit om de Brabantse statenfracties te helpen zich te profileren via internet.