DEN HAAG - De komst van ICT heeft het werk van de meeste mensen aantrekkelijker gemaakt. Dat blijkt uit het onderzoek 'Met ICT Meer Mens' van Platform voor de informatiesamenleving EPN dat woensdag in Nieuwspoort is gepresenteerd. Samen met de Universiteit van Tilburg vroeg EPN 2500 huishoudens naar hun ervaringen.

Ongeveer 60 procent van de Nederlanders zegt voordeel te hebben van de komst van ICT. Bij hoger opgeleiden is dat aantal zelfs nog groter: twee derde is van mening dat de werkdruk gelijk is gebleven of verminderd. Dat komt vooral omdat ze nu meer informatiebronnen kunnen raadplegen en makkelijker gegevens kunnen analyseren, vertelt onderzoeker Jelle Attema.

Kwaliteitscontrole

"De angst was wel dat lager opgeleiden de komst van ICT veel negatiever zouden ervaren omdat hun werk vaak beperkt wordt tot de taken die de computer niet kan doen, zoals kwaliteitscontrole", aldus Attema. De angst bleek ongegrond: zij kijken wel iets negatiever tegen ICT aan, maar nog altijd positief.

Attema vindt het vooral opvallend dat mensen van alle leeftijden even positief zijn over ICT. "Ouderen zijn met name de afgelopen twee jaar heel actief mee gaan doen." Niet alleen op het werk wordt de komst van ICT positief ervaren; ook in het onderhouden van contacten met vrienden en familie werkt het zeer bevorderlijk. Attema: "De ondervraagde mensen gaven aan dat het aantal contacten toeneemt en ook de kwaliteit hiervan verbetert."

Persoonlijk

Het is echter niet allemaal rozegeur en maneschijn. Ondanks de positieve ervaringen in de privé- en werksfeer verwacht 54 procent van de ondervraagden dat de samenleving door ICT minder persoonlijk wordt en 46 procent dat de maatschappij minder menselijk wordt.

"Dat heeft waarschijnlijk te maken met de ervaringen met overheidsinstellingen en andere dienstverleners. Het zal ook gebaseerd zijn op het wat negatieve beeld dat er nog altijd rondom ICT hangt. Daar ligt nog zeker een uitdaging", aldus Attema.