AMSTERDAM - Blogtalk.nl heeft woensdag een nieuw magazine gelanceerd over webloggers. Het nieuwe gratis magazine, dat een oplage heeft van 30.000 stuks, zal vier keer per jaar verschijnen. Doel van het tijdschrift is mensen inspireren door hen kennis te laten maken met de bij Blogtalk.nl aangesloten webloggers.

Iedereen kan via de website blogtalk.nl een gratis abonnement aanvragen. De eerste 2000 aanmeldingen ontvangen het 0-nummer, de volgende aanmeldingen ontvangen het magazine vanaf nummer 1. In aanloop op nummer 1 kunnen mensen op de genoemde website tevens een reactie op het 0-nummer geven.

Blogtalk.nl wil in de toekomst zijn webloggers gaan betalen voor hun bijdragen. De betalingen worden gefinancierd door een percentage van de brutowinst te reserveren. Dit percentage wordt vervolgens gedeeld door het totale aantal views van alle weblogs en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal views per weblogger.