DEN HAAG - Staatssecretaris Medy van der Laan (Media) voelt er niets voor leveranciers te verplichten computers te voorzien van filters. Op die manier zou bij voorbeeld pornografie op internet kunnen worden geblokkeerd.

CDA, christenunie en SGP hadden om een dergelijk filter gevraagd. Van der Laan ziet dat als betutteling en vindt dat wie een computer aanschaft best in staat is daar desgewenst een filter bij te kopen.

Ouders

De staatssecretaris zei dat dinsdag in een debat met de Tweede Kamer over jeugd, geweld en media. Van der Laan stelde niet zo veel te kunnen doen om seks en geweld van de computers van scholieren te bannen. "Internet is niet te reguleren." Bovendien mag er heel veel als je boven de zestien bent, aldus de bewindsvrouw. In eerste instantie is het aan de ouders om grenzen te stellen wat kinderen op de computer doen.

Passieve houding

Het CDA en de twee andere christelijke partijen vinden dat een al te passieve houding. Het Kamerlid Atsma (CDA) wil bijvoorbeeld moderatoren op chatsites instellen en chatten voor kinderen onder de veertien jaar verbieden. Dat kwam hem op de hoon van Van Dam (PvdA) te staan. Dan kun je net zo goed telefoon verbieden. Want chatten is de telefoon van de toekomst, aldus de sociaal democraat.

Kijkwijzer

Volgens Van der Laan werkt het systeem van de Kijkwijzer naar behoren. In dat systeem krijgt een audiovisuele productie een aanduiding of die geschikt is voor kinderen, en zo ja van welke leeftijd. Zij denkt binnen enige jaren de subsidie van de Nicam, die op aandringen van de overheid het initiatief nam tot de Kijkwijzer, te kunnen afbouwen. Mocht het systeem dan niet meer functioneren, dan pas is wetgeving noodzakelijk, stelde de bewindsvrouw.

Media-educatie

Voor media-educatie zei Van der Laan geen geld te hebben. Ze zal daarvoor ook niet aankloppen bij het kabinet. De Kamer drong er op aan op scholen jongeren te helpen om op een verantwoorde wijze met de media om te gaan, inclusief het internetgebruik. Van der Laan zei wel enthousiast te zijn over initiatieven op dit gebied.