AMSTERDAM - Ziekenhuizen benutten de mogelijkheden van hun website onvoldoende. Dat concludeert Capgemini op basis van onderzoek onder 97 Nederlandse ziekenhuizen. Uit het onderzoek blijkt dat sites van ziekenhuizen vooral op het gebied van voorlichting en communicatie tekort schieten.

Zo vermeldt slechts 28 procent van de ziekenhuizen op zijn site met welke zorgverzekeraars zij een overeenkomst hebben. "Opmerkelijk", vind Capgemini. "Om een goede keus te maken willen mensen weten met welke verzekeraar een ziekenhuis een contract heeft", aldus Ageeth Wahle van Capgemini Adviesgroep Gezondheidszorg.

Klagen

Wie een klacht in wil dienen bij een ziekenhuis kan nog steeds beter de telefoon pakken of een brief schrijven. Klagen via de website of via mail kan namelijk maar bij 36 procent.

Een afspraak maken, inzien of wijzigen via internet blijkt ook niet altijd mogelijk. Slechts één op de twintig ziekenhuizen biedt die mogelijkheid aan.

Concurrentie

Capgemini verbaast zich over het ontwikkelstadium van de websites. "De concurrentie tussen ziekenhuizen is groot. De jacht op de patiënt is geopend en hiervoor moet elk middel worden ingezet. Een website is hét middel om patiënten te informeren over belangrijke ontwikkelingen in de zorg, en hoe het ziekenhuis daarmee omgaat dan wel op inspringt", aldus Wahle.

Op een aantal punten zijn de websites wel vooruitgegaan. Zo toont 86 procent actuele wachttijden en beschikt 71 procent van de websites over een zoekmachine. Bij meer dan de helft van de websites kan de patiënt informatie over ingrepen en behandelingen downloaden in de vorm van folders of brochures.

Webcam

Ook roemt Capgemini de mogelijkheid voor ouders om hun pasgeboren baby via de webcam te bewonderen. Op dit moment bieden zeven ziekenhuizen deze mogelijkheid aan.