AMSTERDAM - Iedereen kan met ingang van woensdag op internet bekijken hoe zijn gemeente presteert op het gebied van uitkeringsbeleid en werkgelegenheid. Via de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een zogenoemde kernkaart worden bekeken.

Daarmee is te vergelijken hoe de ene gemeente presteert ten opzichte van de andere en of gemeentelijk beleid het gewenste effect heeft.

De kernkaart biedt een overzicht van vorig jaar. Per gemeente wordt onder meer beschreven hoeveel mensen met een bijstandsuitkering er zijn, hoeveel uitkeringsgerechtigden de gemeente aan het werk weet te helpen en hoeveel uitkeringsfraude de gemeente opspoort.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand in 2004 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het financieel beleid voor de bijstand. De gemeenteraden hebben de taak te controleren of het bestuur zijn taken goed uitvoert. De kernkaart is in eerste instantie ontwikkeld om raadsleden inzicht te bieden.

De kernkaart is vorig jaar voor het eerst opgesteld. Door elk jaar een nieuw overzicht te bieden, hoopt het ministerie trends op het gebied van uitkerings- en werkgelegenheidsbeleid in beeld te brengen.