GRONINGEN - Het e-loket van de gemeente Groningen is uitgeroepen tot het beste e-loket. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar digitale dienstverlening onder alle 458 Nederlandse gemeenten uitgevoerd door Ernst & Young EDP Audit. De uitslag is maandag bekendgemaakt.

Tijdens het onderzoek naar het e-loket, een soort gemeentelijke winkel op internet, zijn tien digitale producten beoordeeld, variërend van het opvragen van een afschrift uit de gemeentelijke basisadministratie tot het maken van een afspraak. De gemeente Groningen opende begin 2005 het e-loket. Via het internet kan een inwoner daarmee tientallen gemeentezaken regelen.

Groningen wil met het gemeentebrede programma 'Stad en Stadhuis' de communicatie tussen burger en bestuur verbeteren. Hierbij zet zij onder meer sterk in op de elektronische dienstverlening.

Tegelijkertijd peilt het programma regelmatig de telefonische, schriftelijke en digitale bereikbaarheid om de dienstverlening naar de burger verder te kunnen verbeteren. Op deze manier houdt de gemeente in de gaten of de dienstverlening nog voldoet aan de verwachtingen.