STRAATSBURG - De VVD in het Europees Parlement vindt dat er een vrijwillige gedragscode moet komen voor reclame op het internet, waarover met adverteerders afspraken gemaakt dienen te worden. Dat stelde VVD-Europarlementariër Jules Maaten maandag in zijn weblog, of internetdagboek.

Maaten zegt zich vooral te ergeren aan de zogeheten pop-ups, automatisch op een scherm verschijnende reclamemeldingen. Uit een onderzoek van de Hogeschool Ede onder 490 personen zou ook blijken dat de meeste ondervraagden zich na politici het meest ergeren aan pop-ups. Maaten: "Ik vraag me af of ergernis nummer één iets aan ergernis nummer twee zou kunnen doen".

Vrijwillig

Hij wil met de reclamewereld en adverteerders komen tot een vrijwillige gedragscode. Daarin zouden ook afspraken kunnen staan over het vermijden van spam, oftewel ongewenste emails, het voorkomen van misleidende informatie over de inhoud van mails of sites en toegang voor bijvoorbeeld kleurenblinden. Maaten zegt hierover op korte termijn overleg te zullen plegen met de sector.