ZUNDERT - De getijdengebeden van de paters van de Abdij Maria Toevlucht in Zundert zijn voortaan ook op internet te volgen. De afdeling mediapastoraat van de KRO neemt de gezongen gebeden op en zet ze op de website Katholieknederland.nl.

"Veel mensen bezoeken tegenwoordig abdijen om daar samen met de kloosterbewoners te bidden en te mediteren", aldus donderdag pastoraal werkster J. Litjens van het mediapastoraat. "Kennelijk hebben mensen daar wat aan." Dit gegeven bracht het mediapastoraat op het idee via internet de gezongen gebeden van de Zundertse paters Cisterciënzers aan te bieden.

De keuze viel op de Abdij Maria Toevlucht omdat hier volgens Litjens een grote en vitale gemeenschap woont. "Daardoor klinken de gezangen mooier dan bij een kleine groep kloosterlingen. De paters zagen het idee meteen zitten. Wanneer ze iets voor de maatschappij kunnen betekenen, zijn ze altijd in om te helpen", aldus Litjens.

Het getijdengebed is een onderdeel van de officiële liturgie van de kerk. Over de hele wereld worden deze gebeden dagelijks op vijf momenten van de dag gebeden en gezongen. Hoe lang het mediapastoraat doorgaat met het opnemen en uitzenden van de getijdengebeden, is nog niet duidelijk. Dat hangt mede af van de belangstelling die het publiek ervoor heeft.