AMSTERDAM - Dat Google veel weet van de gemiddelde internetter is bekend. De zoekgigant onderzoekt nu zelfs ook mogelijkheden om het tv-kijken in kaart te brengen.

Onderzoekers van het succesvolle bedrijf hebben hiertoe een prototype ontwikkeld voor een dienst voor interactieve tv. Er wordt gebruikgemaakt van de interne microfoon van een pc. Deze analyseert de omgevingsgeluiden van een tv-toestel dat in de buurt staat.

Hieraan kan vervolgens extra informatie worden gekoppeld die betrekking heeft op het programma waarnaar iemand kijkt. Ook is het mogelijk om iedereen die op dat moment naar dat programma kijkt aan elkaar te koppelen en met elkaar in debat te laten treden.

De mogelijke nieuwe dienst is koren op de molen van critici van Google die al langer klagen over het in hun ogen privacyschendende karakter van Google. De techneuten van Google benadrukken echter dat hun oplossing voor interactieve ip absoluut privacyvriendelijk is.

Er is evenwel meer kritiek, zo is te lezen op de site Techcrunch. Velen achten de dienst als hopeloos achterhaald, nu digitale tv op punt van doorbreken staat. Anderen vermoeden inmiddels dat het om een grap gaat. Inderdaad lijken zowel de publicatiedatum (6/6/06) en de grootte van het pdf-bestand (666 KB), gevoegd bij Google's credo Don't be evil, hierop te wijzen.