AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam vindt dat de Tweede Kamer zich niet moet bemoeien met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de stad. Het CDA steunde dinsdag een VVD-voorstel dat gemeenten verbiedt netwerken voor supersnel internet aan te leggen. De hoofdstad wil deze zomer beginnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk.

"Het verbaast ons dat hier wordt ingegrepen in de gemeentelijke autonomie, zoals die in 1848 door Thorbecke in de grondwet is vastgelegd", aldus projectmanager Dirk van der Woude van de gemeente Amsterdam woensdag. "Is het inderdaad de wens van het CDA de gemeentelijke autonomie en de innovatie en concurrentiekracht van grote steden in te perken?"

Voorwaarden

Hij zegt dat Amsterdam zich net als ieder ander als een marktpartij gedraagt. "Wij houden ons tot zes cijfers achter de komma aan de regels." Vorig jaar bepaalde de Europese Commissie nog dat de gemeente mee mag betalen aan de aanleg van glasvezelnetwerk, mits zij onder dezelfde voorwaarden opereert als een commercieel bedrijf.

CDA en VVD vinden dat gemeenten niet ondernemertje moeten gaan spelen. Ze vrezen voor oneerlijke concurrentie met particuliere ondernemingen, omdat gemeenten er bij zaken als vergunningen belang bij hebben concurrenten tegen te werken. "Iedereen die in Amsterdam een netwerk wil aanleggen, krijgt de ruimte", werpt Van der Woude tegen.

Concurreren

De gemeente dreigt de concurrentieslag met andere Europese steden en Azië te verliezen als zij zelf geen netwerk voor razendsnel internet mag aanleggen, aldus Van der Woude. "De mogelijkheid wordt ons ontnomen te concurreren, terwijl iedereen daar de mond vol van heeft." In steden als Wenen, Parijs en Zürich is het stadsbestuur volgens hem volop bezig met gelijksoortige projecten. "En daar gebeurt het met subsidies, terwijl Amsterdam juist investeert."

Minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken wil gemeenten onder voorwaarden toestaan mee te doen met nieuwe telecommunicatienetwerken. De D66-bewindsman had zijn wetsvoorstel al aangepast om tegemoet te komen aan de bezwaren van de VVD. Met een derde fractie, mogelijk de LPF, kan het voorstel van de VVD toch worden aangenomen.

Kort geding

Komende vrijdag dient overigens een kort geding van UPC tegen de gemeente Amsterdam over haar besluit een glasvezelnetwerk aan te leggen. De kabelmaatschappij meent dat de investeringen van de gemeente onrechtmatig zijn en in strijd met de Europese regels.

UPC, dat jaren geleden het gemeentelijk kabelnetwerk overnam, eist dat Amsterdam staakt met alle werkzaamheden en activiteiten van de aanleg en exploitatie van het glasvezelnetwerk.