AMSTERDAM - Twee op de drie Britse werknemers raken in destress doordat ze met hun werk in de knoei komen door computerproblemen.Dit blijkt uit een studie van het Britse onderzoeksbureau BMRBInternational in opdracht van Mercury Interactive.

Uit de studie blijkt dat ruim zestig procent van hetkantoorpersoneel in toenemende mate gefrustreerd is door IT-problemen ophet werk, terwijl 62 procent het gevoel heeft hierdoor minder te presteren.Bovendien menen de ondervraagde werknemers dat IT-prestaties debedrijfsvoering en het imago van hun bedrijf beïnvloeden.

Daarnaast blijkt dat ongeveer een kwart van de werknemers meer dan eens perweek met IT-problemen te kampen heeft, en dat 32 procent van de werknemers meer dan drie uur moet wachten voordat een computerprobleem is opgelost.