DEN HAAG - Om meer inzicht te krijgen in de opbouw van hun pensioen en aanpassing van de oudedagsvoorziening moeten werknemers en gepensioneerden, als ze dat willen, per e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden. Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken heeft vrijdag bekendgemaakt daartoe zijn voorstel voor de nieuwe Pensioenwet aan te passen.

Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2007 in te voeren. De bedoeling is om mensen meer zekerheid te geven over hun pensioen, onder meer door eisen te stellen aan het vermogen van fondsen. Maar mensen krijgen ook een wettelijk recht op persoonlijke informatie over hun oudedagsvoorziening.