DEN HAAG - Werknemers van banken mogen voortaan maximaal vijf uur per dag achter een beeldscherm werken. Bovendien moeten banken het werk zo inrichten dat beeldschermwerk na twee uur kan worden afgewisseld met een pauze of ander werk.

Dat hebben de banken afgesproken in een donderdag ondertekend convenant met staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en de vakbonden. De banken willen met deze en andere maatregelen het ziekteverzuim in 2004 met 10 procent terugbrengen van 5 naar 4,5 procent. De instroom in de WAO (nu 1,35 procent) moet in die periode met 20 procent terug.

Werkdruk en RSI zijn in het bankwezen de belangrijkste oorzaken van het ziekteverzuim en de instroom in de WAO. Daarom wordt daar veel aandacht aan besteed in het convenant, dat loopt tot 2004.

Binnen twee jaar worden alle beeldschermen waaraan meer dan twee uur per dag wordt gewerkt, voorzien van 'pauzesoftware'. Die waarschuwt wanneer iemand al twee uur achtereen achter het beeldscherm zit.