AMSTERDAM - Kinderen van ouders met een psychische stoornis kunnen vanaf woensdag voor steun terecht op een voor hen ontwikkelde website kopstoring.nl. Daar vinden ze ervaringsverhalen, een forum, een e-mailservice en informatie. Vanaf september kan ook anoniem en zonder wachtlijsten worden gechat met een hulpverlener en kan via een chatbox een groepscursus worden gevolgd. Dat meldt het Trimbos-instituut woensdag.

Ongeveer zeshonderdduizend kinderen tussen 12 en 22 jaar groeien volgens het kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg op in een gezin waarvan een of beide ouders geestelijke problemen hebben. Omdat nog steeds een taboe rust op psychische problemen is deze groep kinderen volgens het instituut vrij onzichtbaar.

Problemen

Een op de drie jongeren ontwikkelt volgens het instituut vroeg of laat zelf ernstige problemen. Volgens het kenniscentrum heeft dat soms te maken met erfelijkheid, maar vaak ook met de moeilijke omstandigheden waaronder de kinderen opgroeien omdat de gezinnen vaak niet stabiel zijn.

De mate waarin kinderen lijden onder de stoornis van een ouder hangt volgens het kenniscentrum onder meer af van de leeftijd van het kind, de steun van de omgeving en de opvoeding en steun die het kind krijgt van de andere ouder.

Aandacht

Volgens het instituut zijn kinderen van ouders die psychische problemen hebben vaak sterk en zelfstandig. In veel gevallen zorgt het kind voor zijn vader of moeder in plaats van andersom. De internetpagina kopstoring.nl moet daarom volgens het Trimbos-instituut ook een plek worden waar juist de jongeren aandacht voor zichzelf kunnen krijgen.

De site is ontwikkeld met hulp van diverse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Het is de bedoeling dat meer instellingen 'aanhaken' ter ondersteuning van de website en om versnippering van het hulpaanbod via het internet te voorkomen.