AMSTERDAM - Provider XS4ALL heeft in een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor meer controle en transparantie bij het aftappen van telecommunicatie.

Het pleidooi (pdf) van XS4ALL komt naar aanleiding van een evaluatie van de aftapwetgeving die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Uit de evaluatie blijkt onder meer dat internet- en telefonieaanbieders in Nederland veel opdrachten tot aftappen van Justitie krijgen waarin fouten zitten. Hierdoor worden soms de verkeerde personen afgetapt, bijvoorbeeld het slachtoffer in plaats van de dader. Ook stuurt Justitie opdrachten die mogelijk onrechtmatig zijn naar de aanbieders, aldus de provider.

Telecommunicatiebedrijven hebben naar eigen zeggen in de praktijk bijzonder weinig mogelijkheden om fouten en onrechtmatigheden bij justitie aan te kaarten. XS4ALL pleit daarom voor structureel toezicht op het aftappen in Nederland zodat fouten kunnen worden hersteld.

Een dergelijke vorm van onafhankelijk toezicht vindt plaats in Groot-Brittannië en bestaat onder andere uit de melding van gemaakte fouten. XS4ALL is ook voorstander van een beroepsmogelijkheid voor aanbieders wanneer een tap kennelijk onrechtmatig is.

Donner

XS4ALL dringt in de brief aan op publieke statistieken over het aantal taps. Minister Donner weigert vooralsnog deze cijfers te publiceren, zo klaagt de provider. XS4ALL is van mening 'dat statistieken over het aftappen onderdeel uitmaken van een adequate verantwoording van de noodzaak en het nut van aftappen richting Parlement en burger'. "Aftappen maakt immers een grote inbreuk op de privacy van burgers", stelt XS4ALL. De cijfers zouden bovendien meer duidelijkheid kunnen geven over de effectiviteit van het aftappen.

Ook pleit de KPN-dochter ook voor het afschaffen van de verplichting tot aftapbaarheid bij de introductie van nieuwe en innovatieve diensten: "De huidige verplichting om elke nieuwe dienst vanaf de invoering aftapbaar te maken, zet een rem op de innovatie in de telecommunicatie."

Rechtszaak

De klachten van XS4ALL zijn niet nieuw. De provider voert momenteel een rechtszaak tegen de staat over het vergoeden van de kosten voor het aftapbaar maken van het netwerk. XS4ALL vindt het niet redelijk om kosten van criminaliteitsbestrijding eenzijdig neer te leggen bij telecomaanbieders. In de rechtszaak is XS4ALL op het probleem gestuit dat zij van de staat niet bekend mag maken hoe vaak er getapt wordt. Hierdoor is XS4ALL naar eigen zeggen onvoldoende in staat een kosten en baten afweging van het aftappen in de rechtszaak duidelijk te maken.